شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب
آغاز حیات نباتی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان

آغاز حیات نباتی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان

حالا دیگر شورای عالی سیاست‌گذاری تنها با انتقادات ریزو درشت دیگر احزاب سیاسی چپ مواجه نبود و استعفاهایی دامنگیرش شده و عملا آن را از رسمیت انداخته است و سوال اینجاست که آخر و عاقبت این تشکل به کجا ختم خوهد شد؟ به گزارش اول فارس، خبر آنلاین نوشت:حیات نباتی شورای عالی سیاست گذاری چند ماهی