شوهر نیوشا ضیغمی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • اول فارس TV| ویدیو مهریه نیوشا ضیغمی و نظر الهام خانم

    اول فارس TV| ویدیو مهریه نیوشا ضیغمی و نظر الهام خانم

    وقتی حرف های نیوشا خانم را شنیدم، یاد زندگی خودم افتادم که قبلاً فکر می کردم سکه های زیاد باعث خوشبختی است ولی راستش همان مهریه سنگین، روی مخ همسر اولم بود و از همان روزی که عقد کردیم، حس می کرد من او را به 1361 سکه زنجیر کرده ام.