شوهر پولدار
ماجرای سوء قصد نافرجام زن جوان به جان شوهر پولدار

ماجرای سوء قصد نافرجام زن جوان به جان شوهر پولدار

زن جوان که برای رسیدن به عشق قدیمی خود می‌خواست همسرش را به قتل برساند با زنده ماندن معجزه‌آسای شوهرش، از سوی پلیس دستگیر شد. به گزارش حوادث اول فارس|avalfars ، چند روز قبل مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و از همسرش به اتهام سرقت وسایل با ارزش خانه و سوء‌قصد به جانش شکایت