شکاک
پیامدهای ناخوشایند ازدواج با مرد شکاک

پیامدهای ناخوشایند ازدواج با مرد شکاک

یک روانشناس درباره ازدواج با مرد شکاک و بد دل، توضیحاتی داد. به گزارش اول فارس ، فرزین رئیسی روانشناس بالینی و زوج درمانگر ، درباره ازدواج با مرد شکاک و بد دل، اظهار کرد: ازدواج یکی از مهمترین و سرنوشت ساز‌ترین تصمیمات در زندگی هر فردی است و هر یک از زوجین علاوه بر رسیدن