شکنجه معتادین
شکایت بهزیستی فارس از عامل انتشار فیلم شکنجه معتادین در شیراز

شکایت بهزیستی فارس از عامل انتشار فیلم شکنجه معتادین در شیراز

ایرنا : مدیرکل بهزیستی فارس عنوان کرد که در گزارشی که از شبکه‌های خارجی پخش شد، صحبت‌های مسئول دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی فارس مطرح می‌شود که بر درمان به‌ واسطه عشق‌ورزی، ایجاد اعتمادبه‌نفس و رفتار مناسب با معتادان حاضر در کمپ‌ها تاکید می‌کند. سید محمدصادق کشفی‌نژاد ادعای صد روز شکنجه در این مجموعه