شیاز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • ماجرای استخوان های کریمخان زند در خلوت کاخ گلستان

    ماجرای استخوان های کریمخان زند در خلوت کاخ گلستان

    محمد کریم بهادرخان زند۱۰۸۶ خورشیدی - ۱۱۵۷ خورشیدی وزیر اعظم شاه اسماعیل سوم صفوی و فرمانروای ایران از سال ۱۱۲۸ تا ۱۱۵۷ خورشیدی و بنیان‌گذار دودمان زندیه بود.وی از طوایف لر زاگرس‌نشین ایران محسوب می‌شد.