شیدا
قتل مسلحانه یک دختر ۱۳ ساله در آبادان

قتل مسلحانه یک دختر ۱۳ ساله در آبادان

 دختر ۱۳ آبادانی با شلیک گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. به گزارش اول فارس ، شب گذشته ساعت ۲۰ دختر ۱۳ ساله ای به نام شیدا در روستای خرخره آبادان مورد حمله مرگبار مردان ناشناس قرار گرفت. مردان ناشناس با اسلحه کلاشینکف به سمت شیدا دختر ۱۳ ساله شلیک کرده و پا به فرار