شیراز-نجف
برقراری پرواز جدید در مسیر شیراز – نجف

برقراری پرواز جدید در مسیر شیراز – نجف

مدیرکل فرودگاههای استان فارس از برقراری پرواز جدید در مسیر شیراز – نجف خبر داد.به گزارش اول فارس به نقل از روابط عمومی فرودگاه های استان فارس؛ رضا بدیعی فرد مدیرکل فرودگاه های استان فارس گفت: با توجه به تقاضای پرواز در مسیر شیراز – نجف و به منظور ارائه خدمات مناسب به مسافران، این