شیرین‌کننده مصنوعی
محبوب ترین شیرین‌کننده مصنوعی باعث حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ می شود

محبوب ترین شیرین‌کننده مصنوعی باعث حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ می شود

اریتریتول یک ماده شیمیایی است که حدود ۷۰ درصد شیرینی قند را دارد و از طریق تخمیر ذرت تولید می‌شود.افرادی که سطح اریتریتول خونشان بالاتر است، بیشتر در معرض خطر مواجهه با یک مشکل قلبی نامطلوب مانند حمله قلبی، سکته مغزی یا مرگ بودند.بر اساس یک مطالعه‌ جدید، شیرین‌کننده مصنوعی محبوب اریتریتول (erythritol) با افزایش خطر