شیر فرا دما
تایید فاسد بودن شیر‌های فرادمای پگاه تهران در تاریخ ۲۴ تیرماه

تایید فاسد بودن شیر‌های فرادمای پگاه تهران در تاریخ ۲۴ تیرماه

صدا و سیما: مسلم بیات در مصاحبه اختصاصی با  صدا و سیما در خصوص خبر منتشر شده در ارتباط با آلودگی نمونه‌های شیر فرادمای ۲۰۰ سی سی محصول شرکت پگاه تهران که توسط سازمان ملی استاندارد در تاریخ ۲۴ تیرماه از بازار تهیه شده بود، افزود: علیرغم این که شرکت پگاه تهران در کلیپی در فضای