شیمی معدنی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • استاد دانشگاه شیراز به عنوان شیمیدان برجسته کشور انتخاب شد

    استاد دانشگاه شیراز به عنوان شیمیدان برجسته کشور انتخاب شد

     مسعود نبوی‌زاده، استاد بخش شیمی دانشگاه شیراز از سوی انجمن شیمی ایران به عنوان استاد برجسته شیمی معدنی کشور در سال ۱۳۹۷ انتخاب شد. به گزارش اول فارس به نقل از دانشجو، سید مسعود نبوی زاده، استاد بخش شیمی دانشگاه شیراز از سوی انجمن شیمی ایران به عنوان استاد برجسته شیمی معدنی کشور در سال ۱۳۹۷ […]