شیوه برگزاری امتحانات
شیوه و زمان امتحانات پایان سال مقاطع تحصیلی

شیوه و زمان امتحانات پایان سال مقاطع تحصیلی

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای پایه دوازدهم طبق روال هر سال، آخر اردیبهشت پایان سال تحصیلی خواهد بود و پس از تعطیلات عید فطر، امتحانات از ۱۰ یا ۱۷ خرداد آغاز و تا یک هفته از تیر ادامه خواهد داشت؛ کنکور نیز۲۰ روز پس از آخرین امتحان نهایی برگزار می‌شود. اول فارس : محسن