صادق فلاحی
برنامه‌ریزی برای محرومیت زدایی از کم جمعیت ترین شهرستان فارس

برنامه‌ریزی برای محرومیت زدایی از کم جمعیت ترین شهرستان فارس

صادق فلاحی فرماندار شهرستان پاسارگاد گفت: به‌رغم وجود ظرفیت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف این شهرستان، غبار محرومیت بر آن حاکم است که عزم جدی برای برداشتن این غبار محرومیت وجود دارد و برنامه‌ریزی لازم برای توسعه شهرستان پاسارگاد صورت گرفته است. به گزارش اول فارس ، صادق فلاحی افزود: شهرستان پاسارگاد شاید از باب جمعیت،