صادق نیسی گمراوی
سر انجام جالب ارثیه میلیاردی یک معلم در خوزستان !

سر انجام جالب ارثیه میلیاردی یک معلم در خوزستان !

صادق نیسی گمراوی دومین معلم خوزستانی است که ارثیه اش را صرف دانش آموزان مناطق محروم کرده است. به گزارش اول فارس ،این معلم اهوازی تصمیم گرفته تا با ارثیه خود برای دانش آموزان محروم در کوی شهید مجاهد یک مدرسه سه کلاسه بسازد و عملیات ساخت مدرسه را آغاز کرده است. پیش از صادق