صاردات فرش
شرکت تعاونی “بانو بافت ایلات پارس” تولید کننده فرش دستبافت +ویدئو

شرکت تعاونی “بانو بافت ایلات پارس” تولید کننده فرش دستبافت +ویدئو

مدیرعامل شرکت بانو بافت ایلات پارس تدوین برنامه راهبردی صنعت فرش دستباف بصورت زنجیره ارزش از تامین تا فروش و صادرات را مهم قلمداد کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت بانو بافت ایلات پارس، علی اصغر مصطفوی با اشاره به اینکه: هنرصنعت فرش دستباف باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل چه درعرصه هنر و چه