صبحانه سالم
معرفی چند صبحانه سالم ومقوی برای همه سنین

معرفی چند صبحانه سالم ومقوی برای همه سنین

آشپزی ایرانی اول فارس : صبحانه خوردن از افزایش وزن پیشگیری می‌کند، حافظه کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند، خطر دیابت نوع ۲ را کاهش می‌دهد و حتی موجب خوشحال‌تر شدن شما می‌شود.  صبحانه کامل وظیفه تأمین انرژی مورد نیاز بدن برای آغاز فعالیت روزانه و استفاده از منابع غذایی مفید و کامل، تأثیر بسیار زیادی در