صحبت کردن با خود - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • چرا بعضی از افراد با خودشان حرف می‌زنند؟

    چرا بعضی از افراد با خودشان حرف می‌زنند؟

    روانشناسان به عادت صحبت کردن با خود با صدای بلند «خودگویی بیرونی» می‌گویند. اگر هر از گاهی با خودتان صحبت می‌کنید، باید بگوییم که این عادت بسیار رایج است و شما تنها کسی نیستید که این کار را انجام می‌دهید. شواهد بیانگر آن است که با خود حرف زدن می‌تواند مزایای روانی زیادی داشته باشد. […]