صحبت کردن در باره آزار جنسی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • چگونه با کودکان درباره آزار جنسی حرف بزنیم؟

    چگونه با کودکان درباره آزار جنسی حرف بزنیم؟

    خطر آزار جنسی در کمین همه‌ کودکان است. آمارها می‌گوید از هر ۴ دختربچه یک نفر مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرد اما این‌ همه ماجرا نیست؛ پسرها هم از این مشکل مصونیت ندارند.  آگاهی درباره‌ این موضوع و حرف زدن از آن می‌تواند باعث پیشگیری از آزار جنسی شود. از طرفی داشتن اطلاعات و مهارت حل چنین […]