صداقت
۱۳ ترفند کاربردی برای شناسایی افراد دروغ‌گو در سه سوت !

۱۳ ترفند کاربردی برای شناسایی افراد دروغ‌گو در سه سوت !

دروغ ویژگی ذاتی انسان است و همه ما این کار را می‌کنیم. فقط برخی‌مان بهتر عمل می‌کنیم و برخی‌مان گیر میفتیم.به همین نحو، برخی در شناسایی دروغ و دروغ‌گو مهارت بیش‌تری دارند و برخی دیگر به راحتی، حتی با دروغ‌های آشکار، فریب می‌خورند. دروغ ادعای باطلی است که گوینده، عمداً آن را به‌عنوان حقیقت بیان
یک تست شخصیتی برای سنجش میزان صداقت افراد

یک تست شخصیتی برای سنجش میزان صداقت افراد

آیا تاکنون میزان صداقت افراد مختلف برای شما سوال شده است؟ اول فارس| اجتماعی : میزان صداقت هر فردی، ریشه در شخصیت و طرز فکر وی دارد و این شخصیت هر فرد است که جایگاه اجتماعی و شعور و ارزشمندی وی را شکل می‌دهد. امّا همه این موارد از جایی به نام ضمیر ناخودآگاه نشات می‌گیرند که