صدور بارنامه
طرح جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای برای حذف رانندگان کامیون غیرمجاز

طرح جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای برای حذف رانندگان کامیون غیرمجاز

به زودی سامانه اطلاع رسانی پیامکی و راستی آزمایی پیامکی صدور بارنامه اجرایی گردد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرده است که به زودی با اجرای طرح جدید این سازمان قبل از صدور بارنامه هویت رانندگان کامیون از طریق سیستم پیامکی احراز می شود. در نامه مهرداد حمدالهی مدیرکل دفتر حمل
شرایط صدور بارنامه توسط راننده که بزودی آغاز می شود

شرایط صدور بارنامه توسط راننده که بزودی آغاز می شود

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از صدور بارنامه توسط راننده با مصوبه هیئت مقررات زدایی تا دو هفته آینده خبر داد. به گزارش اول فارس به نقل از بازار، محمد رضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: با حذف شرکت های خود اتکایی با مصوبه هیئت مقررات زدایی و