صدور بیمه نامه
شرط جدید برای تمدید و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو  !

شرط جدید برای تمدید و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو !

مدیرکل بهره برداری آزادراه‌ها گفت که از تاریخ هفدهم تیر صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی است. به گزارش اول فارس به نقل از شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، «عباس بیات‌سرمدی» با اعلام این مطلب افزود: به‌منظور اجرای تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی مندرج