صدور دفترچه تامین اجتماعی
مراکز کشیک نوروزی صدور دفترچه تامین اجتماعی استان فارس اعلام شد

مراکز کشیک نوروزی صدور دفترچه تامین اجتماعی استان فارس اعلام شد

مدیر روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی فارس مراکز کشیک نوروزی صدور دفترچه تامین اجتماعی فارس را معرفی کرد. به گزارش  اول فارس ، مسعود عطایی‌نژاد اظهار داشت: بیمه شدگان تامین اجتماعی که نیاز مبرم به صدور دفترچه درمانی دارند می‌توانند در روز‌های تعطیل دوم، سوم، چهارم و دوازدهم فروردین ماه به شعب و کارگزاری‌های