صرافی شیراز
تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده کلاه‌بردار میلیاردی چهارراه زند در دادگستری

تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده کلاه‌بردار میلیاردی چهارراه زند در دادگستری

دادستان شیراز از تشکیل شعبه ویژه برای بررسی پرونده کلاه‌بردار میلیاردی چهارراه زند شیراز خبر داد. به گزارش اول فارس ،در پی درخواست مردم  برای پی گیری پرونده صراف کلاه‌بردار میلیاردی چهارراه زند، موضوع مذکور با حیدر آسیابی دادستان شیراز مطرح شد که وی از تشکیل شعبه ویژه برای بررسی این پرونده خبر داد. در درخواست مردم