صندوق دخیره - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • ماجرای کلاهی که سر مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان رفت !

    ماجرای کلاهی که سر مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان رفت !

    مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه پروژه‌های سفارشی را نمی‌پذیریم چون منشأ فساد است، گفت: در گذشته اکثر پروژه‌ها که بر سر آن دعوی وجود دارد، پروژه سفارشی بوده یعنی مشکل دیگران را حل کردند؛ سر صندوق را کلاه گذاشته‌اند!