صندوق رفاه دانشجویان
دریافت وام ودیعه مسکن متاهلی دانشجویان تسهیل شد

دریافت وام ودیعه مسکن متاهلی دانشجویان تسهیل شد

بر اساس تصمیم جدید صندوق رفاه دانشجویان، دریافت وام ودیعه مسکن متاهلی برای دانشجویان تسهیل شد. به گزارش اول فارس ، صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد که برای حمایت بیشتر از دانشجویان مشمول دریافت وام ودیعه مسکن، این وام‌ها به صورت مستقیم از طریق صندوق رفاه پرداخت می‌شود و نیاز به مراجعه به بانک نیست.