صندوق کار آفرینی امید
وام قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و اقساط۶۰ ماهه+شرایط

وام قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و اقساط۶۰ ماهه+شرایط

صندوق قرض الحسنه کار آفرینی امید مبادرت به پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و اقساط ۵ ساله به ۳ ماه تنفس به متقاضیان واجد شرایط کرده است. طرح همیار صندوق کار آفرینی امید – تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰۰ مییون تومان ۵ ساله چیست؟ به گزارش اول فارس ، تسهیلات کم بهره
وام قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و اقساط۶۰ ماهه+شرایط

وام قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و اقساط۶۰ ماهه+شرایط

صندوق قرض الحسنه کار آفرینی امید مبادرت به پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و اقساط ۵ ساله به ۳ ماه تنفس به متقاضیان واجد شرایط کرده است. طرح همیار صندوق کار آفرینی امید – تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰۰ مییون تومان ۵ ساله چیست؟ به گزارش اول فارس ، تسهیلات