صولت‌الدوله قشقایی
ببینید|عکس واقعی رئیسعلی دلواری و صولت الدوله قشقایی

ببینید|عکس واقعی رئیسعلی دلواری و صولت الدوله قشقایی

علیرغم اینکه در سال ۱۳۹۶ این خبر منتشر شد که عکس‌های واقعی رییسعلی دلاوری پس از ۱۰۸ سال از آرشیو سیاسی شهرداری زالتسگیتر ایالت نیدرزاکسن آلمان بیرون آمد اما در روزهای اخیر عکسی بسیار واضح‌تر از آن عکس‌ها از رئیسعلی دلواری در کنار صولت‌الدوله قشقایی یکی دیگر از مبارزان با استعمار انگلیس  در فضای مجازی