صیغه ای
نقشه سیاه داماد صیغه ای با دوربین مخفی برای زن ۲۶ ساله

نقشه سیاه داماد صیغه ای با دوربین مخفی برای زن ۲۶ ساله

 به دلیل ازدواج فامیلی که براساس نظر بزرگ ترها صورت گرفت فرزندم با معلولیت ذهنی به دنیا آمد به طوری که همین ماجرا زندگی ام را از هم پاشید و آینده ام را نابود کرد چرا که … به گزارش مجله حوادث اول فارس ،  این ها بخشی از اظهارات زن ۲۶ ساله ای است