ضد جاسوسی
نخستین ضربه‌  مرگبار وزارت اطلاعات به شبکه‌ جاسوسی آمریکا
مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات اعلام کرد؛

نخستین ضربه‌ مرگبار وزارت اطلاعات به شبکه‌ جاسوسی آمریکا

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از وارد کردن نخستین ضربه جهانی به شبکه جاسوسی آمریکا در بستر سایبری با محوریت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: به زودی اطلاعات و جزئیات تکمیلی جدیدترین ضربه وارد شده به این شبکه جاسوسی در آینده‌ای نزدیک ارائه می‌شود.