طاهره آیبد
شب ادبیات کودک شیراز ویژه نکوداشت  طاهره ابید و مرتضی خسرونژاد
در باغ جهان نمای شیراز

شب ادبیات کودک شیراز ویژه نکوداشت طاهره ابید و مرتضی خسرونژاد

باغ جهان‌نمای شیراز میزبان آیین گرامیداشت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان بود که با نکوداشت طاهره آیبد نویسنده شاخص شیرازی و مرتضی خسرونژاد از پیشگامان ادبیات کودک در دانشگاه شیراز پیوند خورد. ۱۸ تیرماه با عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان شناخته می‌شود. شیراز به عنوان قطب ادبیات کودک و نوجوان طی سال‌های اخیر