طبع عسل - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • طبع و خواص انواع عسل را بشناسید

    طبع و خواص انواع عسل را بشناسید

    برای شناخت طبع عسل باید به گیاهی که زنبور از شهد آن استفاده کرده رجوع نمود. اگر شهد تنها از یک گیاه باشد شناخت طبع راحت‌تر و اگر از چندیدن گیاه گرفته شده باشد می‌توان طبع عسل‌های مختلف را به طور نسبی و مقایسه‌ای بیان کرد.