طرح رفع انحصار آموزش زبان
طرح رفع انحصار زبان انگلیسی در صحن مجلس بررسی می‌شود

طرح رفع انحصار زبان انگلیسی در صحن مجلس بررسی می‌شود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: شیوه اجرای طرح رفع زبان انگلیسی از نظام آموزشی کشور بر اساس پیشنهادات مطرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات،‌ صحن مجلس و نظرات علمی کارشناسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گزارش اول فارس، فرهاد فلاحتی  با اشاره به طرح اخیر مجلس در زمینه رفع انحصار آموزش