طرد شدن عشقی
۱۰ راه مقابله با طرد شدن توسط کسی که عاشقش بودید

۱۰ راه مقابله با طرد شدن توسط کسی که عاشقش بودید

طرد شدن عشقی، تجربه ای دردناک و طاقت فرسا است که می تواند به عزت نفس و اعتماد به نفس فرد لطمه بزند. این تجربه می تواند منجر به احساساتی مانند غم، خشم، اضطراب، تنهایی و انزوا شود. طرد شدن عشقی چیست و چگونه می توان با آن مقابله کرد؟ به گزارش اول فارس ،