عاطفه
۴ مهارت و تمرین عالی برای تقویت قدرت ذهن

۴ مهارت و تمرین عالی برای تقویت قدرت ذهن

به گزارش گروه خانواده اول فارس، تمرین آگاهی ذهن  که توجه و آگاهی شما را به زمان حال معطوف می‌کند، می‌تواند فواید زیادی برای سلامت عاطفی و جسمی و همچنین روابط زندگی شما به همراه داشته باشد که از جمله مزایای آن، تمرکز بر ذهن روزمره است که می‌تواند شامل مواردی که در ادامه می آید باشد. تمرکز بر ذهن می تواند