عایق سازی
چگونه اتاق را عایق صدا کنیم و از آلودگی صوتی در امان بمانیم؟

چگونه اتاق را عایق صدا کنیم و از آلودگی صوتی در امان بمانیم؟

اول فارس |دکوراسیون – در گذشته با کم بودن جمعیت شهرها و نحوه شهره سازی سنتی مشکل آلودگی صوتی بزرگ جلوه نمی‌کرد، اما با گذشت زمان و نحوه تغییر ساخت و ساز ساختمان‌ها، آپارتمان نشینی پدید آمد. در ادامه مسیر پیشرفت شهرها و افزایش تعداد اتومبیل‌ها، تولید صدا پیرامون زندگی ما به شکل فزاینده‌ای افزایش یافت.