عبدالله قرداش
«عبدالله قرداش» سرکرده جدید داعش

«عبدالله قرداش» سرکرده جدید داعش

هفته نامه نیوزویک به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که داعش پیش از این جانشین ابوبکر بغدادی را مشخص کرده بود. اول فارس|سیاست بین االملل: هفته نامه نیوزویک در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داد عملیات نیروهای آمریکایی در روزهای شنبه و یک شنبه منجر به کشته شدن ابوبکر بغدادی سرکرده این