عبدالله ناصری
با استعفای موسوی لاری مصمم‌تر شدم!

با استعفای موسوی لاری مصمم‌تر شدم!

مشاور رئیس دولت اصلاحات مطرح کرد: با توجه به تحلیل قبلی خود درباره شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، زمانی که خبر استعفای آقای موسوی لاری را شنیدم بر تحلیل خود مصصم‌تر شدم. اول فارس | احزاب وتشکلها : «عبدالله ناصری»، مشاور سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، که اخیرا گفته بود عمر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان
سوژه پخش فیلم توسط احمدی نژاد رسیدگی نمی شود؟!

سوژه پخش فیلم توسط احمدی نژاد رسیدگی نمی شود؟!

 پرونده‌هایی مثل حسین فریدون زیاد است.حسین فریدون، برادر رییس جمهور روحانی که به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس محکوم شد، امروز راهی اوین شد. اما مساله‌ای که در این باره وجود دارد این است که آیا روند رسیدگی به همه‌ی پرونده‌ها بدین صورت است؟ در این باره با عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب  گفت‌وگو