عزت الله رئیسی اردکانی
دورهمی دوستانه پیشکسوتان آب در بافت تاریخی شیراز+عکس

دورهمی دوستانه پیشکسوتان آب در بافت تاریخی شیراز+عکس

پروفسور عزت الله رئیسی اردکانی اساسی‌ترین روش حل بحران آب نصب کنتورهای هوشمند،اعمال مدیریت در منابع آب،کاهش یکسان برای همه چاههای آبی برای حل بحران آب و امکان بکارگیری روشهای صرفه‌ جویی آب با تغییر الگوی کشت یا کاهش سطح زیرکشت است. *پروفسور عزت الله رئیسی اردکانی میهمان ویژه این دورهمی بود به گزارش اول