عزل مدیر مدرسه
عزل یک مدیر مدرسه در شیراز درپی انتشار یک کلیپ

عزل یک مدیر مدرسه در شیراز درپی انتشار یک کلیپ

رییس آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز گفت: در پی انتشار کلیپی در مورد دریافت وجه اجباری در هنگام ثبت نام در مدرسه شهدای احمدآباد این ناحیه عذر مدیر مدرسه خواسته شد. به گزارش اول فارس  شهباز گودرزی رییس آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز اظهار کرد: پس از انتشار ویدئو یکی از شهروندان در خصوص گلایه