عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دولت نمی‌خواهد تبعات سیاسی حذف یارانه‌ها را بپذیرد

دولت نمی‌خواهد تبعات سیاسی حذف یارانه‌ها را بپذیرد

به گزارش اول فارس، جعفر قادری، نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه دولت اراده ای ندارد تا تبعات سیاسی حذف یارانه ها را بپذیرد، تصریح کرد: «دولت به راحتی می تواند به درآمد و قدرت خرید افراد دسترسی پیدا کند.» وی افزود: «آنچه باعث شده دولت زیر بار قضیه نرود، تبعاتی است که وجود دارد.