علائم خرابی کاتالیزور
مُچ تعمیرگاهی که قطعات خودرو شیرازی ها را می دزدید گرفته شد

مُچ تعمیرگاهی که قطعات خودرو شیرازی ها را می دزدید گرفته شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفت:تعمیرکار متخلف خودرو به دلیل تقلب به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش اول فارس، غلامرضا سالاری گفت: یک مجتمع تعمیرگاه خودرو به دلیل تقلب در کسب به پرداخت جریمه ۳ میلیارد ریالی محکوم شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: طبق گزارش بازرسین، متصدی این تعمیرگاه به بهانه تعمیر