علائم سنکوب
درباره سنکوپ یا غش کردن بیشتر بدانید

درباره سنکوپ یا غش کردن بیشتر بدانید

سنکوپ یا غش کردن با چه علائمی بروز می کند؟ سنکوپ یا غش کردن به از دست دادن هوشیاری در زمانی کوتاه گفته می شود که انواع مختلفی دارد و رایج ترین نوع آن با افت ناگهانی فشارخون رخ می دهد. درباره سنکوپ یا غش کردن بیشتر بدانید غش کردن و یا در اصطلاح پزشکی سنکوپ یک بیهوشی کوتاه مدت