علت خستگی
۵ نوع خستگی اصلی و راه‌های مقابله با آن را بشناسید

۵ نوع خستگی اصلی و راه‌های مقابله با آن را بشناسید

همانطور که هورمون‌ها نقش مهمی در سطح انرژی بدن بازی می‌کنند. در زنان، زمانی که هورمون‌های استروژن و تستوسترون پس از تخمک‌گذاری، حدود روز‌های ۱۲ تا ۱۴ سیکل قاعدگی، کاهش می‌یابند، احساس خستگی بیشتری می‌کنند. سطح هورمون آرام بخش پروژسترون نیز افزایش می‌یابد و باعث می‌شود احساس بی حالی بیشتری داشته باشید. خستگی غیر قابل