علت گل ندادن نرگس
روش‌ کاشت و نگهداری  گل نرگس شیراز

روش‌ کاشت و نگهداری گل نرگس شیراز

گل نرگس از خانواده آماریلیس یا مارچوبه‌ای‌هاست. گل‌هایی مثل نسرین یا آماریلیس، مریم، خورشیدی و آگاو با او هم‌خانواده هستند. یک گیاه پیازی است و گل‌های زیبای معطر آن جزو ارزشمندی‌های پاییز و زمستانند. اول فارس | گل نرگس شیراز : این روزها عطر گل زیبا نرگس در بسیاری از نقاط استان فارس به مشام