علیرضا زارعی
پایان فعالیت مراکز خرید گندم مرودشت با رشد ۲۲۰ درصدی خرید نسبت به سال زراعی گذشته

پایان فعالیت مراکز خرید گندم مرودشت با رشد ۲۲۰ درصدی خرید نسبت به سال زراعی گذشته

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان مرودشت با اعلام پایان فعالیت ۱۵ مرکز خرید گندم شهرستان مرودشت گفت: فعالیت مراکز خرید گندم تحت پوشش این اداره از تاریخ ۱۲ خرداد ماه در شرکت شهید مفتح آغاز و در ۱۵ تیرماه ماه در تعاونی روستائی شهدا ابرج پایان یافت. علیرضا زارعی با بیان اینکه در سال جاری