علی اصغر صیادلک
روزی که قره چمن در تاریخ سرزمین فارس جاودانه شد!

روزی که قره چمن در تاریخ سرزمین فارس جاودانه شد!

ایالت فارس  در آن روزگاران چهار برابر استان فارس امروزی بود، به گونه ای که از شمال سرحد آن به قمشه ( شهرضا) و از جنوب به تنگه هرمز و بنادر مهم خلیج فارس از جمله بندر عباس و بوشهر می رسید. این مطلب صرفا دیدگاه نویسنده آن می باشد و انتشار آن در اول