علی تاجرنیا
فعال سیاسی اصلاح‌طلب:اعتماد را به مردم برگردانید تا مشکلات حل شود
نوعی عقلانیت بر فضای عمومی مسئولان کشور حاکم شده

فعال سیاسی اصلاح‌طلب:اعتماد را به مردم برگردانید تا مشکلات حل شود

دولت در وجوه مختلف باید نشان دهد در کنار مردم است، دغدغه‌های آنها را می‌فهمد، شرایط کشور را درک می‌کند، مشکلات کشور را می‌بیند و نمی‌‌خواهد آنها را کتمان کند