علی رفیعی علامرودشتی
کتاب‌شناس ، محقق و پژوهشگر  اهل استان فارس درگذشت

کتاب‌شناس ، محقق و پژوهشگر  اهل استان فارس درگذشت

علی رفیعی علامرودشتی، محقق و مصحح، در ۷۲ سالگی از دنیا رفت. به گزارش اول فارس ،  اکبر ایرانی، مدیرعامل موسسه پژوهشی میراث مکتوب با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشته است: “با تاثر و دریغ، درگذشت کتاب‌شناس، محقق و پژوهشگر  متون تاریخی و رجالی، علی رفیعی علامرودشتی را به خانواده داغدار، دوستان