عمران و توسعه
رضایی کوچی خبر داد:  حزب عمران وتوسعه تاسیس می شود

رضایی کوچی خبر داد: حزب عمران وتوسعه تاسیس می شود

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس از تاسیس حزبی با عنوان «عمران و توسعه» با مشارکت نمایندگان فعلی و ادوار مجلس و جمعی از کارشناسان اقتصادی خبر داد. به گزارش اول فارس، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، از تاسیس حزب جدیدی خبر داد که با مشارکت نمایندگان فعلی و