عمل قلب
انجام  اولین عمل تعویض دریچه آئورت بدون بخیه در شیراز توسط دکتر مسعود شفیعی

انجام اولین عمل تعویض دریچه آئورت بدون بخیه در شیراز توسط دکتر مسعود شفیعی

اولین عمل جراحی تعویض دریچه آئورت قلب بدون بخیه در شیراز با موفقیت انجام شد . به گزارش خاول فارس فارس، دکتر مسعود شفیعی فوق تخصص جراحی قلب و عروق بیمارستان پیوند ابوعلی سینای شیراز گفت: این جراحی که به نام تعویض دریچه آئورت با دریچه پرسیوال یا سوچر لس یا دریچه بدون زدن بخیه